ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਡਿੱਗ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ?

ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਅਗਲੇ ਗਿਰਾਵਟ (ਪਤਝੜ), ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਿੰਟ


ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈਪਤਝੜ ਜਦ ਤੱਕ 2020

92 ਦਿਨ 18 ਘੰਟੇ 38 ਮਿੰਟ 53 ਸਕਿੰਟ

01 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਮੰਗਲਵਾਰ