ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਭਾਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਭਾਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ Quetelet, ਬਰੌਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ (Solovyov ਇੰਡੈਕਸ) ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੰਜ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ.