ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਕਰੰਸੀ ਪਰਿਵਰਤਕ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਦਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਕਰੰਸੀ ਪਰਿਵਰਤਕ - ਅੱਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਦੀਲੀ. ਪੈਸਾ ਪਰਿਵਰਤਕ 173 ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਮੱਧ ਬਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ.
ਖੋਜ ਵਰਤੋ ਪੱਟੀ
ਬਦਲੋ
ਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਚੋਣ
ਬਦਲੋ
ਬਦਲੋ

ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਦਰਾ ਦਰ. ਪੈਸਾ ਕਨਵਰਟਰ.

ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ (INR):
ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਯੂਰੋ (EUR):
ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਯੂਰੋ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ (USD):
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ (BTC):
ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ (CNY):
ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ (JPY):
ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ  

ਐਕਸ਼ਚੇਜ਼ ਦੀ ਦਰ. ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮੁਦਰਾ ਤਬਦੀਲੀ.


CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO (XOF):
CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO ਨੂੰ ਯੂਰੋ   CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO (XAF):
CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO ਨੂੰ ਯੂਰੋ   CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   CFA ਫ਼੍ਰੈਂਕ BCEAO ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
CFP ਫ਼੍ਰੈਂਕ (ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਪੈਸਿਫ਼ੀਕ) (XPF):
CFP ਫ਼੍ਰੈਂਕ (ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਪੈਸਿਫ਼ੀਕ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   CFP ਫ਼੍ਰੈਂਕ (ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਪੈਸਿਫ਼ੀਕ) ਨੂੰ ਯੂਰੋ   CFP ਫ਼੍ਰੈਂਕ (ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਪੈਸਿਫ਼ੀਕ) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   CFP ਫ਼੍ਰੈਂਕ (ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਪੈਸਿਫ਼ੀਕ) ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   CFP ਫ਼੍ਰੈਂਕ (ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਪੈਸਿਫ਼ੀਕ) ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   CFP ਫ਼੍ਰੈਂਕ (ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਪੈਸਿਫ਼ੀਕ) ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
Manx ਸੇਰ (IMP):
Manx ਸੇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   Manx ਸੇਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   Manx ਸੇਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   Manx ਸੇਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   Manx ਸੇਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   Manx ਸੇਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
Salvadoran ਕੋਲਨ (SVC):
Salvadoran ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   Salvadoran ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   Salvadoran ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   Salvadoran ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   Salvadoran ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   Salvadoran ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਮਨਾਤ (AZN):
ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਮਨਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਮਨਾਤ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਮਨਾਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਮਨਾਤ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਮਨਾਤ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਮਨਾਤ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ (AFN):
ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਪੇਸੋ (ARS):
ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਅਰਜਨਟੀਨੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਦਰਾਮ (AMD):
ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਦਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਦਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਦਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਦਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਦਰਾਮ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਦਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਅਰੂਬਾਈ ਫ਼ਲੋਰਿਨ (AWG):
ਅਰੂਬਾਈ ਫ਼ਲੋਰਿਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਅਰੂਬਾਈ ਫ਼ਲੋਰਿਨ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਅਰੂਬਾਈ ਫ਼ਲੋਰਿਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਅਰੂਬਾਈ ਫ਼ਲੋਰਿਨ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਅਰੂਬਾਈ ਫ਼ਲੋਰਿਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਅਰੂਬਾਈ ਫ਼ਲੋਰਿਨ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਅਲਜੀਰੀਆਈ ਦਿਨਾਰ (DZD):
ਅਲਜੀਰੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਅਲਜੀਰੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਅਲਜੀਰੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਅਲਜੀਰੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਅਲਜੀਰੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਅਲਜੀਰੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਅਲਬਾਨੀਆਈ ਲੇਕ (ALL):
ਅਲਬਾਨੀਆਈ ਲੇਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਅਲਬਾਨੀਆਈ ਲੇਕ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਅਲਬਾਨੀਆਈ ਲੇਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਅਲਬਾਨੀਆਈ ਲੇਕ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਅਲਬਾਨੀਆਈ ਲੇਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਅਲਬਾਨੀਆਈ ਲੇਕ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਅੰਗੋਲਨ ਕਵਾਂਜ਼ਾ (AOA):
ਅੰਗੋਲਨ ਕਵਾਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਅੰਗੋਲਨ ਕਵਾਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਅੰਗੋਲਨ ਕਵਾਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਅੰਗੋਲਨ ਕਵਾਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਅੰਗੋਲਨ ਕਵਾਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਅੰਗੋਲਨ ਕਵਾਂਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਕਰੋਨਾ (ISK):
ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ (AUD):
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਕਲ (ILS):
ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਕਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਕਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਕਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਕਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਕਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਕਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਇਥੋਪੀਆਈ ਬਿਰਰ (ETB):
ਇਥੋਪੀਆਈ ਬਿਰਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਇਥੋਪੀਆਈ ਬਿਰਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਇਥੋਪੀਆਈ ਬਿਰਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਇਥੋਪੀਆਈ ਬਿਰਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਇਥੋਪੀਆਈ ਬਿਰਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਇਥੋਪੀਆਈ ਬਿਰਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਇਰਾਕੀ ਦਿਨਾਰ (IQD):
ਇਰਾਕੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਇਰਾਕੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਇਰਾਕੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਇਰਾਕੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਇਰਾਕੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਇਰਾਕੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਇਰਾਨੀ ਰਿਆਲ (IRR):
ਇਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਇਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਇਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਇਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਇਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਇਰਾਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਇਰੀਤਰੀਆਈ ਨਕਫ਼ਾ (ERN):
ਇਰੀਤਰੀਆਈ ਨਕਫ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਇਰੀਤਰੀਆਈ ਨਕਫ਼ਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਇਰੀਤਰੀਆਈ ਨਕਫ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਇਰੀਤਰੀਆਈ ਨਕਫ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਇਰੀਤਰੀਆਈ ਨਕਫ਼ਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਇਰੀਤਰੀਆਈ ਨਕਫ਼ਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਇਸਤੋਨੀ Kroon (EEK):
ਇਸਤੋਨੀ Kroon ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਇਸਤੋਨੀ Kroon ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਇਸਤੋਨੀ Kroon ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਇਸਤੋਨੀ Kroon ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਇਸਤੋਨੀ Kroon ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਇਸਤੋਨੀ Kroon ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪੀਆ (IDR):
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪੀਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪੀਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪੀਆ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਰੁਪੀਆ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮ (UZS):
ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਉਰੂਗੁਏਵੀ ਪੇਸੋ (UYU):
ਉਰੂਗੁਏਵੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਉਰੂਗੁਏਵੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਉਰੂਗੁਏਵੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਉਰੂਗੁਏਵੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਉਰੂਗੁਏਵੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਉਰੂਗੁਏਵੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ (KPW):
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਓਮਾਨੀ ਰਿਆਲ (OMR):
ਓਮਾਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਓਮਾਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਓਮਾਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਓਮਾਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਓਮਾਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਓਮਾਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨੀ ਤੇਂਗੇ (KZT):
ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨੀ ਤੇਂਗੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨੀ ਤੇਂਗੇ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨੀ ਤੇਂਗੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨੀ ਤੇਂਗੇ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨੀ ਤੇਂਗੇ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨੀ ਤੇਂਗੇ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕਤਰੀ ਰਿਆਲ (QAR):
ਕਤਰੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕਤਰੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕਤਰੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕਤਰੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕਤਰੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕਤਰੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕਾਂਗੋਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ (CDF):
ਕਾਂਗੋਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕਾਂਗੋਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕਾਂਗੋਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕਾਂਗੋਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕਾਂਗੋਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕਾਂਗੋਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕਾਮੋਰੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ (KMF):
ਕਾਮੋਰੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕਾਮੋਰੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕਾਮੋਰੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕਾਮੋਰੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕਾਮੋਰੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕਾਮੋਰੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕਿਊਬਾਈ ਪੇਸੋ (CUP):
ਕਿਊਬਾਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕਿਊਬਾਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕਿਊਬਾਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕਿਊਬਾਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕਿਊਬਾਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕਿਊਬਾਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨੀ ਸੋਮ (KGS):
ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨੀ ਸੋਮ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕੀਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ (KES):
ਕੀਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕੀਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕੀਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕੀਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕੀਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕੀਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ (KWD):
ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕੁਵੈਤੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕੇਪ ਵਰਦੇਈ ਏਸਕੂਦੋ (CVE):
ਕੇਪ ਵਰਦੇਈ ਏਸਕੂਦੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕੇਪ ਵਰਦੇਈ ਏਸਕੂਦੋ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕੇਪ ਵਰਦੇਈ ਏਸਕੂਦੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕੇਪ ਵਰਦੇਈ ਏਸਕੂਦੋ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕੇਪ ਵਰਦੇਈ ਏਸਕੂਦੋ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕੇਪ ਵਰਦੇਈ ਏਸਕੂਦੋ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕੇਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ (KYD):
ਕੇਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕੇਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕੇਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕੇਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕੇਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕੇਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਡਾਲਰ (CAD):
ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਪੇਸੋ (COP):
ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾਈ ਕੋਲੋਨ (CRC):
ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾਈ ਕੋਲੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾਈ ਕੋਲੋਨ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾਈ ਕੋਲੋਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾਈ ਕੋਲੋਨ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾਈ ਕੋਲੋਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾਈ ਕੋਲੋਨ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਕੂਨਾ (HRK):
ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਕੂਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਕੂਨਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਕੂਨਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਕੂਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਕੂਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆਈ ਕੂਨਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਕੰਬੋਡੀਆਈ ਰਿਆਲ (KHR):
ਕੰਬੋਡੀਆਈ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਕੰਬੋਡੀਆਈ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਕੰਬੋਡੀਆਈ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਕੰਬੋਡੀਆਈ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਕੰਬੋਡੀਆਈ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਕੰਬੋਡੀਆਈ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਖਾਸ ਆਹਰਣ ਅਧਿਕਾਰ (XDR):
ਖਾਸ ਆਹਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਖਾਸ ਆਹਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਖਾਸ ਆਹਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਖਾਸ ਆਹਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਖਾਸ ਆਹਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਖਾਸ ਆਹਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਗਰ੍ਨ੍ਜ਼ੀ ਸੇਰ (GGP):
ਗਰ੍ਨ੍ਜ਼ੀ ਸੇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਗਰ੍ਨ੍ਜ਼ੀ ਸੇਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਗਰ੍ਨ੍ਜ਼ੀ ਸੇਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਗਰ੍ਨ੍ਜ਼ੀ ਸੇਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਗਰ੍ਨ੍ਜ਼ੀ ਸੇਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਗਰ੍ਨ੍ਜ਼ੀ ਸੇਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਗਾਂਬੀਆਈ ਦਲਾਸੀ (GMD):
ਗਾਂਬੀਆਈ ਦਲਾਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਗਾਂਬੀਆਈ ਦਲਾਸੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਗਾਂਬੀਆਈ ਦਲਾਸੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਗਾਂਬੀਆਈ ਦਲਾਸੀ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਗਾਂਬੀਆਈ ਦਲਾਸੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਗਾਂਬੀਆਈ ਦਲਾਸੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਗਿਨੀਆਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ (GNF):
ਗਿਨੀਆਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਗਿਨੀਆਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਗਿਨੀਆਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਗਿਨੀਆਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਗਿਨੀਆਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਗਿਨੀਆਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਗੁਆਤੇਮਾਲਾਈ ਕੇਤਸਾਲ (GTQ):
ਗੁਆਤੇਮਾਲਾਈ ਕੇਤਸਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਗੁਆਤੇਮਾਲਾਈ ਕੇਤਸਾਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਗੁਆਤੇਮਾਲਾਈ ਕੇਤਸਾਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਗੁਆਤੇਮਾਲਾਈ ਕੇਤਸਾਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਗੁਆਤੇਮਾਲਾਈ ਕੇਤਸਾਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਗੁਆਤੇਮਾਲਾਈ ਕੇਤਸਾਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਗੁਇਆਨਵੀ ਡਾਲਰ (GYD):
ਗੁਇਆਨਵੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਗੁਇਆਨਵੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਗੁਇਆਨਵੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਗੁਇਆਨਵੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਗੁਇਆਨਵੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਗੁਇਆਨਵੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਘਾਨੇਆਈ ਸੇਡੀ (GHS):
ਘਾਨੇਆਈ ਸੇਡੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਘਾਨੇਆਈ ਸੇਡੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਘਾਨੇਆਈ ਸੇਡੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਘਾਨੇਆਈ ਸੇਡੀ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਘਾਨੇਆਈ ਸੇਡੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਘਾਨੇਆਈ ਸੇਡੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਟਰਾਓ ਰੰਚਕ (XAG):
ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਟਰਾਓ ਰੰਚਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਟਰਾਓ ਰੰਚਕ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਟਰਾਓ ਰੰਚਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਟਰਾਓ ਰੰਚਕ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਟਰਾਓ ਰੰਚਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਟਰਾਓ ਰੰਚਕ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਚਿਲੀਆਈ ਪੇਸੋ (CLP):
ਚਿਲੀਆਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਚਿਲੀਆਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਚਿਲੀਆਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਚਿਲੀਆਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਚਿਲੀਆਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਚਿਲੀਆਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਚੈੱਕ ਕੋਰੂਨਾ (CZK):
ਚੈੱਕ ਕੋਰੂਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਚੈੱਕ ਕੋਰੂਨਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਚੈੱਕ ਕੋਰੂਨਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਚੈੱਕ ਕੋਰੂਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਚੈੱਕ ਕੋਰੂਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਚੈੱਕ ਕੋਰੂਨਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਜਮੈਕੀ ਡਾਲਰ (JMD):
ਜਮੈਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਜਮੈਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਜਮੈਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਜਮੈਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਜਮੈਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਜਮੈਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਜਰਸੀ ਸੇਰ (JEP):
ਜਰਸੀ ਸੇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਜਰਸੀ ਸੇਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਜਰਸੀ ਸੇਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਜਰਸੀ ਸੇਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਜਰਸੀ ਸੇਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਜਰਸੀ ਸੇਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ (ZMK):
ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ (ZMW):
ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਜ਼ਾਂਬੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਡਾਲਰ (ZWL):
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਜਾਰਜੀਆਈ ਲਾਰੀ (GEL):
ਜਾਰਜੀਆਈ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਜਾਰਜੀਆਈ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਜਾਰਜੀਆਈ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਜਾਰਜੀਆਈ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਜਾਰਜੀਆਈ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਜਾਰਜੀਆਈ ਲਾਰੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਜਾਰਡਨੀ ਦਿਨਾਰ (JOD):
ਜਾਰਡਨੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਜਾਰਡਨੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਜਾਰਡਨੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਜਾਰਡਨੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਜਾਰਡਨੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਜਾਰਡਨੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਪਾਊਂਡ (GIP):
ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਜਿਬੂਤਿਆਨ ਫ਼੍ਰੈਂਕ (DJF):
ਜਿਬੂਤਿਆਨ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਜਿਬੂਤਿਆਨ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਜਿਬੂਤਿਆਨ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਜਿਬੂਤਿਆਨ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਜਿਬੂਤਿਆਨ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਜਿਬੂਤਿਆਨ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਟੋਂਗਾਈ ਪਾʻਆਂਗਾ (TOP):
ਟੋਂਗਾਈ ਪਾʻਆਂਗਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਟੋਂਗਾਈ ਪਾʻਆਂਗਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਟੋਂਗਾਈ ਪਾʻਆਂਗਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਟੋਂਗਾਈ ਪਾʻਆਂਗਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਟੋਂਗਾਈ ਪਾʻਆਂਗਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਟੋਂਗਾਈ ਪਾʻਆਂਗਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਕਰੋਨਾ (DKK):
ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਡੈੱਨਮਾਰਕੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਡੋਮਿਨਿਕਾਈ ਪੇਸੋ (DOP):
ਡੋਮਿਨਿਕਾਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਡੋਮਿਨਿਕਾਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਡੋਮਿਨਿਕਾਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਡੋਮਿਨਿਕਾਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਡੋਮਿਨਿਕਾਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਡੋਮਿਨਿਕਾਈ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਤਨਜ਼ਾਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ (TZS):
ਤਨਜ਼ਾਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਤਨਜ਼ਾਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਤਨਜ਼ਾਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਤਨਜ਼ਾਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਤਨਜ਼ਾਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਤਨਜ਼ਾਨੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮੋਨੀ (TJS):
ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮੋਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮੋਨੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮੋਨੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮੋਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮੋਨੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਮੋਨੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਤੁਨੀਸ਼ੀਆਈ ਦਿਨਾਰ (TND):
ਤੁਨੀਸ਼ੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਤੁਨੀਸ਼ੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਤੁਨੀਸ਼ੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਤੁਨੀਸ਼ੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਤੁਨੀਸ਼ੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਤੁਨੀਸ਼ੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨੀ ਮਨਦ (TMT):
ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨੀ ਮਨਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨੀ ਮਨਦ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨੀ ਮਨਦ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨੀ ਮਨਦ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨੀ ਮਨਦ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨੀ ਮਨਦ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਤੁਰਕੀ ਲੀਰਾ (TRY):
ਤੁਰਕੀ ਲੀਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਤੁਰਕੀ ਲੀਰਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਤੁਰਕੀ ਲੀਰਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਤੁਰਕੀ ਲੀਰਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਤੁਰਕੀ ਲੀਰਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਤੁਰਕੀ ਲੀਰਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਤੋਬਾਗੋ ਡਾਲਰ (TTD):
ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਤੋਬਾਗੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਤੋਬਾਗੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਤੋਬਾਗੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਤੋਬਾਗੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਤੋਬਾਗੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਤੋਬਾਗੋ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਥਾਈ ਬਾਤ (THB):
ਥਾਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਥਾਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਥਾਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਥਾਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਥਾਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਥਾਈ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਂਡ (ZAR):
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ (KRW):
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆਈ ਵੌਨ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਨਮੀਬੀਆਈ ਡਾਲਰ (NAD):
ਨਮੀਬੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਨਮੀਬੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਨਮੀਬੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਨਮੀਬੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਨਮੀਬੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਨਮੀਬੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਨਵਾਂ ਤਾਇਵਾਨੀ ਡਾਲਰ (TWD):
ਨਵਾਂ ਤਾਇਵਾਨੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਨਵਾਂ ਤਾਇਵਾਨੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਨਵਾਂ ਤਾਇਵਾਨੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਨਵਾਂ ਤਾਇਵਾਨੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਨਵਾਂ ਤਾਇਵਾਨੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਨਵਾਂ ਤਾਇਵਾਨੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਨਾਇਰਾ (NGN):
ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਨਾਇਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਨਾਇਰਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਨਾਇਰਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਨਾਇਰਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਨਾਇਰਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਨਾਇਰਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਨਾਰਵੇਈ ਕਰੋਨਾ (NOK):
ਨਾਰਵੇਈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਨਾਰਵੇਈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਨਾਰਵੇਈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਨਾਰਵੇਈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਨਾਰਵੇਈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਨਾਰਵੇਈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ (NZD):
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਈ ਕੋਰਦੋਬਾ (NIO):
ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਈ ਕੋਰਦੋਬਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਈ ਕੋਰਦੋਬਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਈ ਕੋਰਦੋਬਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਈ ਕੋਰਦੋਬਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਈ ਕੋਰਦੋਬਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਈ ਕੋਰਦੋਬਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਐਂਟੀਲੀਆਈ ਗਿਲਡਰ (ANG):
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਐਂਟੀਲੀਆਈ ਗਿਲਡਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਐਂਟੀਲੀਆਈ ਗਿਲਡਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਐਂਟੀਲੀਆਈ ਗਿਲਡਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਐਂਟੀਲੀਆਈ ਗਿਲਡਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਐਂਟੀਲੀਆਈ ਗਿਲਡਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਐਂਟੀਲੀਆਈ ਗਿਲਡਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਈਆ (NPR):
ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਪਨਾਮਾਈ ਬਾਲਬੋਆ (PAB):
ਪਨਾਮਾਈ ਬਾਲਬੋਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਪਨਾਮਾਈ ਬਾਲਬੋਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਪਨਾਮਾਈ ਬਾਲਬੋਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਪਨਾਮਾਈ ਬਾਲਬੋਆ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਪਨਾਮਾਈ ਬਾਲਬੋਆ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਪਨਾਮਾਈ ਬਾਲਬੋਆ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਪਾਊਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ (GBP):
ਪਾਊਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਪਾਊਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਪਾਊਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਪਾਊਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਪਾਊਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਪਾਊਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ (PKR):
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀਆਈ ਕੀਨਾ (PGK):
ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀਆਈ ਕੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀਆਈ ਕੀਨਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀਆਈ ਕੀਨਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀਆਈ ਕੀਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀਆਈ ਕੀਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀਆਈ ਕੀਨਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਪੂਰਬੀ ਕੇਰੈਬਿਆਈ ਡਾਲਰ (XCD):
ਪੂਰਬੀ ਕੇਰੈਬਿਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਪੂਰਬੀ ਕੇਰੈਬਿਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਪੂਰਬੀ ਕੇਰੈਬਿਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਪੂਰਬੀ ਕੇਰੈਬਿਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਪੂਰਬੀ ਕੇਰੈਬਿਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਪੂਰਬੀ ਕੇਰੈਬਿਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਪੇਰੂਵੀ ਨਵਾਂ ਸੋਲ (PEN):
ਪੇਰੂਵੀ ਨਵਾਂ ਸੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਪੇਰੂਵੀ ਨਵਾਂ ਸੋਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਪੇਰੂਵੀ ਨਵਾਂ ਸੋਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਪੇਰੂਵੀ ਨਵਾਂ ਸੋਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਪੇਰੂਵੀ ਨਵਾਂ ਸੋਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਪੇਰੂਵੀ ਨਵਾਂ ਸੋਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਪੈਰਾਗੁਏਵੀ ਗੁਆਰਾਨੀ (PYG):
ਪੈਰਾਗੁਏਵੀ ਗੁਆਰਾਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਪੈਰਾਗੁਏਵੀ ਗੁਆਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਪੈਰਾਗੁਏਵੀ ਗੁਆਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਪੈਰਾਗੁਏਵੀ ਗੁਆਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਪੈਰਾਗੁਏਵੀ ਗੁਆਰਾਨੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਪੈਰਾਗੁਏਵੀ ਗੁਆਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਪੋਲੈਂਡੀ ਜ਼ਵੋਤੀ (PLN):
ਪੋਲੈਂਡੀ ਜ਼ਵੋਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਪੋਲੈਂਡੀ ਜ਼ਵੋਤੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਪੋਲੈਂਡੀ ਜ਼ਵੋਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਪੋਲੈਂਡੀ ਜ਼ਵੋਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਪੋਲੈਂਡੀ ਜ਼ਵੋਤੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਪੋਲੈਂਡੀ ਜ਼ਵੋਤੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਫ਼ਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਪਾਊਂਡ (FKP):
ਫ਼ਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਫ਼ਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਫ਼ਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਫ਼ਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਫ਼ਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਫ਼ਾਕਲੈਂਡ ਟਾਪੂ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਫ਼ਿਜੀਆਈ ਡਾਲਰ (FJD):
ਫ਼ਿਜੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਫ਼ਿਜੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਫ਼ਿਜੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਫ਼ਿਜੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਫ਼ਿਜੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਫ਼ਿਜੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਫ਼ਿਲਪੀਨੀ ਪੀਸੋ (PHP):
ਫ਼ਿਲਪੀਨੀ ਪੀਸੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਫ਼ਿਲਪੀਨੀ ਪੀਸੋ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਫ਼ਿਲਪੀਨੀ ਪੀਸੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਫ਼ਿਲਪੀਨੀ ਪੀਸੋ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਫ਼ਿਲਪੀਨੀ ਪੀਸੋ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਫ਼ਿਲਪੀਨੀ ਪੀਸੋ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਫੋਮੇਂਤੋ ਦੀ ਇਕਾਈ (ਪੂੰਜੀ ਕੋਡ) (CLF):
ਫੋਮੇਂਤੋ ਦੀ ਇਕਾਈ (ਪੂੰਜੀ ਕੋਡ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਫੋਮੇਂਤੋ ਦੀ ਇਕਾਈ (ਪੂੰਜੀ ਕੋਡ) ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਫੋਮੇਂਤੋ ਦੀ ਇਕਾਈ (ਪੂੰਜੀ ਕੋਡ) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਫੋਮੇਂਤੋ ਦੀ ਇਕਾਈ (ਪੂੰਜੀ ਕੋਡ) ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਫੋਮੇਂਤੋ ਦੀ ਇਕਾਈ (ਪੂੰਜੀ ਕੋਡ) ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਫੋਮੇਂਤੋ ਦੀ ਇਕਾਈ (ਪੂੰਜੀ ਕੋਡ) ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬਰਮੂਡਾਈ ਡਾਲਰ (BMD):
ਬਰਮੂਡਾਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬਰਮੂਡਾਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬਰਮੂਡਾਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬਰਮੂਡਾਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬਰਮੂਡਾਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬਰਮੂਡਾਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬਰੂਨਾਏ ਡਾਲਰ (BND):
ਬਰੂਨਾਏ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬਰੂਨਾਏ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬਰੂਨਾਏ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬਰੂਨਾਏ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬਰੂਨਾਏ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬਰੂਨਾਏ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬਹਾਮਾਸੀ ਡਾਲਰ (BSD):
ਬਹਾਮਾਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬਹਾਮਾਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬਹਾਮਾਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬਹਾਮਾਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬਹਾਮਾਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬਹਾਮਾਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬਹਿਰੀਨੀ ਦਿਨਾਰ (BHD):
ਬਹਿਰੀਨੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬਹਿਰੀਨੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬਹਿਰੀਨੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬਹਿਰੀਨੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬਹਿਰੀਨੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬਹਿਰੀਨੀ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ (BBD):
ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬਾਰਬਾਡੋਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬੁਰੂੰਡੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ (BIF):
ਬੁਰੂੰਡੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬੁਰੂੰਡੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬੁਰੂੰਡੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬੁਰੂੰਡੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬੁਰੂੰਡੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬੁਰੂੰਡੀ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਲੇਵ (BGN):
ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਲੇਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਲੇਵ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਲੇਵ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਲੇਵ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਲੇਵ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬੁਲਗਾਰੀਆਈ ਲੇਵ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬੇਲੀਜ਼ੀ ਡਾਲਰ (BZD):
ਬੇਲੀਜ਼ੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬੇਲੀਜ਼ੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬੇਲੀਜ਼ੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬੇਲੀਜ਼ੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬੇਲੀਜ਼ੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬੇਲੀਜ਼ੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬੈਲਾਰੂਸੀ ਰੂਬਲ (BYN):
ਬੈਲਾਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬੈਲਾਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬੈਲਾਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬੈਲਾਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬੈਲਾਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬੈਲਾਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬੋਤਸਵਾਨੀ ਪੂਲਾ (BWP):
ਬੋਤਸਵਾਨੀ ਪੂਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬੋਤਸਵਾਨੀ ਪੂਲਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬੋਤਸਵਾਨੀ ਪੂਲਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬੋਤਸਵਾਨੀ ਪੂਲਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬੋਤਸਵਾਨੀ ਪੂਲਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬੋਤਸਵਾਨੀ ਪੂਲਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬੋਲੀਵੀਆਈ ਬੋਲੀਵੀਆਨੋ (BOB):
ਬੋਲੀਵੀਆਈ ਬੋਲੀਵੀਆਨੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬੋਲੀਵੀਆਈ ਬੋਲੀਵੀਆਨੋ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬੋਲੀਵੀਆਈ ਬੋਲੀਵੀਆਨੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬੋਲੀਵੀਆਈ ਬੋਲੀਵੀਆਨੋ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬੋਲੀਵੀਆਈ ਬੋਲੀਵੀਆਨੋ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬੋਲੀਵੀਆਈ ਬੋਲੀਵੀਆਨੋ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਵਟਾਂਦਰਾਯੋਗ ਮਾਰਕ (BAM):
ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਵਟਾਂਦਰਾਯੋਗ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਵਟਾਂਦਰਾਯੋਗ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਵਟਾਂਦਰਾਯੋਗ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਵਟਾਂਦਰਾਯੋਗ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਵਟਾਂਦਰਾਯੋਗ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਵਟਾਂਦਰਾਯੋਗ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਰਿਆਲ (BRL):
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਾ (BDT):
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਟਕਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਭੂਟਾਨੀ ਨਗੁਲਤਰਮ (BTN):
ਭੂਟਾਨੀ ਨਗੁਲਤਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਭੂਟਾਨੀ ਨਗੁਲਤਰਮ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਭੂਟਾਨੀ ਨਗੁਲਤਰਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਭੂਟਾਨੀ ਨਗੁਲਤਰਮ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਭੂਟਾਨੀ ਨਗੁਲਤਰਮ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਭੂਟਾਨੀ ਨਗੁਲਤਰਮ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮਕਦੂਨੀਆਈ ਦਿਨਾਰ (MKD):
ਮਕਦੂਨੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮਕਦੂਨੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮਕਦੂਨੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮਕਦੂਨੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮਕਦੂਨੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮਕਦੂਨੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮਕਾਉਈ ਪਤਾਕਾ (MOP):
ਮਕਾਉਈ ਪਤਾਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮਕਾਉਈ ਪਤਾਕਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮਕਾਉਈ ਪਤਾਕਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮਕਾਉਈ ਪਤਾਕਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮਕਾਉਈ ਪਤਾਕਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮਕਾਉਈ ਪਤਾਕਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮਲਾਵੀਆਈ ਕਵਾਚਾ (MWK):
ਮਲਾਵੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮਲਾਵੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮਲਾਵੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮਲਾਵੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮਲਾਵੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮਲਾਵੀਆਈ ਕਵਾਚਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿਙਿਤ (MYR):
ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿਙਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿਙਿਤ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿਙਿਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿਙਿਤ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿਙਿਤ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮਲੇਸ਼ੀਆਈ ਰਿਙਿਤ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮਾਰੀਸ਼ਸੀ ਰੁਪੱਈਆ (MUR):
ਮਾਰੀਸ਼ਸੀ ਰੁਪੱਈਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮਾਰੀਸ਼ਸੀ ਰੁਪੱਈਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮਾਰੀਸ਼ਸੀ ਰੁਪੱਈਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮਾਰੀਸ਼ਸੀ ਰੁਪੱਈਆ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮਾਰੀਸ਼ਸੀ ਰੁਪੱਈਆ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮਾਰੀਸ਼ਸੀ ਰੁਪੱਈਆ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮਾਲਟੀ Lira (MTL):
ਮਾਲਟੀ Lira ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮਾਲਟੀ Lira ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮਾਲਟੀ Lira ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮਾਲਟੀ Lira ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮਾਲਟੀ Lira ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮਾਲਟੀ Lira ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮਾਲਦੀਵੀ ਰੁਫ਼ੀਆ (MVR):
ਮਾਲਦੀਵੀ ਰੁਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮਾਲਦੀਵੀ ਰੁਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮਾਲਦੀਵੀ ਰੁਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮਾਲਦੀਵੀ ਰੁਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮਾਲਦੀਵੀ ਰੁਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮਾਲਦੀਵੀ ਰੁਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮਾਲਾਗਾਸੀ ਆਰਿਆਰੀ (MGA):
ਮਾਲਾਗਾਸੀ ਆਰਿਆਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮਾਲਾਗਾਸੀ ਆਰਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮਾਲਾਗਾਸੀ ਆਰਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮਾਲਾਗਾਸੀ ਆਰਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮਾਲਾਗਾਸੀ ਆਰਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮਾਲਾਗਾਸੀ ਆਰਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮਿਆਨਮਾ ਕਯਾਤ (MMK):
ਮਿਆਨਮਾ ਕਯਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮਿਆਨਮਾ ਕਯਾਤ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮਿਆਨਮਾ ਕਯਾਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮਿਆਨਮਾ ਕਯਾਤ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮਿਆਨਮਾ ਕਯਾਤ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮਿਆਨਮਾ ਕਯਾਤ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮਿਸਰੀ ਪਾਊਂਡ (EGP):
ਮਿਸਰੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮਿਸਰੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮਿਸਰੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮਿਸਰੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮਿਸਰੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮਿਸਰੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮੈਕਸੀਕੀ ਪੇਸੋ (MXN):
ਮੈਕਸੀਕੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮੈਕਸੀਕੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮੈਕਸੀਕੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮੈਕਸੀਕੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮੈਕਸੀਕੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮੈਕਸੀਕੀ ਪੇਸੋ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮੋਜ਼ੈਂਬੀਕੀ ਮੇਟੀਕਲ (MZN):
ਮੋਜ਼ੈਂਬੀਕੀ ਮੇਟੀਕਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮੋਜ਼ੈਂਬੀਕੀ ਮੇਟੀਕਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮੋਜ਼ੈਂਬੀਕੀ ਮੇਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮੋਜ਼ੈਂਬੀਕੀ ਮੇਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮੋਜ਼ੈਂਬੀਕੀ ਮੇਟੀਕਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮੋਜ਼ੈਂਬੀਕੀ ਮੇਟੀਕਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮੋਰਾਕੀ ਦਿਰਹਾਮ (MAD):
ਮੋਰਾਕੀ ਦਿਰਹਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮੋਰਾਕੀ ਦਿਰਹਾਮ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮੋਰਾਕੀ ਦਿਰਹਾਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮੋਰਾਕੀ ਦਿਰਹਾਮ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮੋਰਾਕੀ ਦਿਰਹਾਮ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮੋਰਾਕੀ ਦਿਰਹਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮੋਲਦੋਵੀ ਲਿਊ (MDL):
ਮੋਲਦੋਵੀ ਲਿਊ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮੋਲਦੋਵੀ ਲਿਊ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮੋਲਦੋਵੀ ਲਿਊ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮੋਲਦੋਵੀ ਲਿਊ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮੋਲਦੋਵੀ ਲਿਊ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮੋਲਦੋਵੀ ਲਿਊ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮੌਰੀਤਾਨੀਆਈ ਊਗੁਈਆ (MRO):
ਮੌਰੀਤਾਨੀਆਈ ਊਗੁਈਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮੌਰੀਤਾਨੀਆਈ ਊਗੁਈਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮੌਰੀਤਾਨੀਆਈ ਊਗੁਈਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮੌਰੀਤਾਨੀਆਈ ਊਗੁਈਆ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮੌਰੀਤਾਨੀਆਈ ਊਗੁਈਆ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮੌਰੀਤਾਨੀਆਈ ਊਗੁਈਆ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਤੋਗਰੋਗ (MNT):
ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਤੋਗਰੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਤੋਗਰੋਗ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਤੋਗਰੋਗ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਤੋਗਰੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਤੋਗਰੋਗ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਤੋਗਰੋਗ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਯਮਨੀ ਰਿਆਲ (YER):
ਯਮਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਯਮਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਯਮਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਯਮਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਯਮਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਯਮਨੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਰੀਵਨਾ (UAH):
ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਰੀਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਰੀਵਨਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਰੀਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਰੀਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਰੀਵਨਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਰੀਵਨਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਯੂਗਾਂਡੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ (UGX):
ਯੂਗਾਂਡੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਯੂਗਾਂਡੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਯੂਗਾਂਡੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਯੂਗਾਂਡੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਯੂਗਾਂਡੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਯੂਗਾਂਡੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਰਵਾਂਡਾਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ (RWF):
ਰਵਾਂਡਾਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਰਵਾਂਡਾਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਰਵਾਂਡਾਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਰਵਾਂਡਾਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਰਵਾਂਡਾਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਰਵਾਂਡਾਈ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਰੂਸੀ ਰੂਬਲ (RUB):
ਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਰੂਸੀ ਰੂਬਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਲਿਊ (RON):
ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਲਿਊ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਲਿਊ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਲਿਊ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਲਿਊ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਲਿਊ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਰੋਮਾਨੀਆਈ ਲਿਊ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਲਾਈਬੇਰੀਆਈ ਡਾਲਰ (LRD):
ਲਾਈਬੇਰੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਲਾਈਬੇਰੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਲਾਈਬੇਰੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਲਾਈਬੇਰੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਲਾਈਬੇਰੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਲਾਈਬੇਰੀਆਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਲਾਓ ਕਿਪ (LAK):
ਲਾਓ ਕਿਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਲਾਓ ਕਿਪ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਲਾਓ ਕਿਪ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਲਾਓ ਕਿਪ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਲਾਓ ਕਿਪ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਲਾਓ ਕਿਪ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਲਾਤਵੀ Lat (LVL):
ਲਾਤਵੀ Lat ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਲਾਤਵੀ Lat ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਲਾਤਵੀ Lat ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਲਾਤਵੀ Lat ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਲਾਤਵੀ Lat ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਲਾਤਵੀ Lat ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਲਿਥੁਆਨੀਆਈ ਲਿਤਾਸ (LTL):
ਲਿਥੁਆਨੀਆਈ ਲਿਤਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਲਿਥੁਆਨੀਆਈ ਲਿਤਾਸ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਲਿਥੁਆਨੀਆਈ ਲਿਤਾਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਲਿਥੁਆਨੀਆਈ ਲਿਤਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਲਿਥੁਆਨੀਆਈ ਲਿਤਾਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਲਿਥੁਆਨੀਆਈ ਲਿਤਾਸ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਲਿਬਨਾਨੀ ਪਾਊਂਡ (LBP):
ਲਿਬਨਾਨੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਲਿਬਨਾਨੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਲਿਬਨਾਨੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਲਿਬਨਾਨੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਲਿਬਨਾਨੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਲਿਬਨਾਨੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਲਿਸੋਥੋ ਲੋਤੀ (LSL):
ਲਿਸੋਥੋ ਲੋਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਲਿਸੋਥੋ ਲੋਤੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਲਿਸੋਥੋ ਲੋਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਲਿਸੋਥੋ ਲੋਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਲਿਸੋਥੋ ਲੋਤੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਲਿਸੋਥੋ ਲੋਤੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਲੀਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ (LYD):
ਲੀਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਲੀਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਲੀਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਲੀਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਲੀਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਲੀਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਵਨੁਆਤੂ ਵਾਤੂ (VUV):
ਵਨੁਆਤੂ ਵਾਤੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਵਨੁਆਤੂ ਵਾਤੂ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਵਨੁਆਤੂ ਵਾਤੂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਵਨੁਆਤੂ ਵਾਤੂ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਵਨੁਆਤੂ ਵਾਤੂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਵਨੁਆਤੂ ਵਾਤੂ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੋਙ (VND):
ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੋਙ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੋਙ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੋਙ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੋਙ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੋਙ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੋਙ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾਈ ਬੋਲੀਵਾਰ (VEF):
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾਈ ਬੋਲੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾਈ ਬੋਲੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾਈ ਬੋਲੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾਈ ਬੋਲੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾਈ ਬੋਲੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾਈ ਬੋਲੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸਮੋਆਈ ਤਾਲਾ (WST):
ਸਮੋਆਈ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸਮੋਆਈ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸਮੋਆਈ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸਮੋਆਈ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸਮੋਆਈ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸਮੋਆਈ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸਰਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ (RSD):
ਸਰਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸਰਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸਰਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸਰਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸਰਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸਰਬੀਆਈ ਦਿਨਾਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸਵਾਜ਼ੀ ਲਿਲੰਗੇਨੀ (SZL):
ਸਵਾਜ਼ੀ ਲਿਲੰਗੇਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸਵਾਜ਼ੀ ਲਿਲੰਗੇਨੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸਵਾਜ਼ੀ ਲਿਲੰਗੇਨੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸਵਾਜ਼ੀ ਲਿਲੰਗੇਨੀ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸਵਾਜ਼ੀ ਲਿਲੰਗੇਨੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸਵਾਜ਼ੀ ਲਿਲੰਗੇਨੀ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸਵਿੱਸ ਫ਼੍ਰੈਂਕ (CHF):
ਸਵਿੱਸ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸਵਿੱਸ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸਵਿੱਸ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸਵਿੱਸ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸਵਿੱਸ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸਵਿੱਸ ਫ਼੍ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸਵੀਡਨੀ ਕਰੋਨਾ/kronor (SEK):
ਸਵੀਡਨੀ ਕਰੋਨਾ/kronor ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸਵੀਡਨੀ ਕਰੋਨਾ/kronor ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸਵੀਡਨੀ ਕਰੋਨਾ/kronor ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸਵੀਡਨੀ ਕਰੋਨਾ/kronor ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸਵੀਡਨੀ ਕਰੋਨਾ/kronor ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸਵੀਡਨੀ ਕਰੋਨਾ/kronor ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ (SAR):
ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸਾਓ ਤੋਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੀ ਦੋਬਰਾ (STD):
ਸਾਓ ਤੋਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੀ ਦੋਬਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸਾਓ ਤੋਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੀ ਦੋਬਰਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸਾਓ ਤੋਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੀ ਦੋਬਰਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸਾਓ ਤੋਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੀ ਦੋਬਰਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸਾਓ ਤੋਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੀ ਦੋਬਰਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸਾਓ ਤੋਮੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੀ ਦੋਬਰਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨਆਈ ਲਿਓਨ (SLL):
ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨਆਈ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨਆਈ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨਆਈ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨਆਈ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨਆਈ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸਿਏਰਾ ਲਿਓਨਆਈ ਲਿਓਨ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸਿੰਘਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ (SGD):
ਸਿੰਘਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸਿੰਘਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸਿੰਘਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸਿੰਘਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸਿੰਘਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸਿੰਘਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸੀਰੀਆਈ ਪਾਊਂਡ (SYP):
ਸੀਰੀਆਈ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸੀਰੀਆਈ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸੀਰੀਆਈ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸੀਰੀਆਈ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸੀਰੀਆਈ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸੀਰੀਆਈ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸੁਡਾਨੀ ਪਾਊਂਡ (SDG):
ਸੁਡਾਨੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸੁਡਾਨੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸੁਡਾਨੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸੁਡਾਨੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸੁਡਾਨੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸੁਡਾਨੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸੂਰੀਨਾਮੀ ਡਾਲਰ (SRD):
ਸੂਰੀਨਾਮੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸੂਰੀਨਾਮੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸੂਰੀਨਾਮੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸੂਰੀਨਾਮੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸੂਰੀਨਾਮੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸੂਰੀਨਾਮੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਪਾਉਂਡ (SHP):
ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸੇਸ਼ੈਲੀ ਰੁਪੱਈਆ (SCR):
ਸੇਸ਼ੈਲੀ ਰੁਪੱਈਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸੇਸ਼ੈਲੀ ਰੁਪੱਈਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸੇਸ਼ੈਲੀ ਰੁਪੱਈਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸੇਸ਼ੈਲੀ ਰੁਪੱਈਆ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸੇਸ਼ੈਲੀ ਰੁਪੱਈਆ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸੇਸ਼ੈਲੀ ਰੁਪੱਈਆ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸੋਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇ ਰੰਚਕ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੋਨੇ ਦੇ) (XAU):
ਸੋਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇ ਰੰਚਕ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੋਨੇ ਦੇ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸੋਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇ ਰੰਚਕ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੋਨੇ ਦੇ) ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸੋਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇ ਰੰਚਕ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੋਨੇ ਦੇ) ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸੋਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇ ਰੰਚਕ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੋਨੇ ਦੇ) ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸੋਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇ ਰੰਚਕ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੋਨੇ ਦੇ) ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸੋਨੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇ ਰੰਚਕ / ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੋਨੇ ਦੇ) ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸੋਮਾਲੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ (SOS):
ਸੋਮਾਲੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸੋਮਾਲੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸੋਮਾਲੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸੋਮਾਲੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸੋਮਾਲੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸੋਮਾਲੀਆਈ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ (SBD):
ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਿਆ (LKR):
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਿਆ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਇਮਰਾਤੀ ਦਿਰਹਾਮ (AED):
ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਇਮਰਾਤੀ ਦਿਰਹਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਇਮਰਾਤੀ ਦਿਰਹਾਮ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਇਮਰਾਤੀ ਦਿਰਹਾਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਇਮਰਾਤੀ ਦਿਰਹਾਮ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਇਮਰਾਤੀ ਦਿਰਹਾਮ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਇਮਰਾਤੀ ਦਿਰਹਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ (HKD):
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਹਾਂਡੂਰਾਸੀ ਲੇਂਪੀਰਾ (HNL):
ਹਾਂਡੂਰਾਸੀ ਲੇਂਪੀਰਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਹਾਂਡੂਰਾਸੀ ਲੇਂਪੀਰਾ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਹਾਂਡੂਰਾਸੀ ਲੇਂਪੀਰਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਹਾਂਡੂਰਾਸੀ ਲੇਂਪੀਰਾ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਹਾਂਡੂਰਾਸੀ ਲੇਂਪੀਰਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਹਾਂਡੂਰਾਸੀ ਲੇਂਪੀਰਾ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਹੈਤੀਆਈ ਗੁਰਦ (HTG):
ਹੈਤੀਆਈ ਗੁਰਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਹੈਤੀਆਈ ਗੁਰਦ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਹੈਤੀਆਈ ਗੁਰਦ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਹੈਤੀਆਈ ਗੁਰਦ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਹੈਤੀਆਈ ਗੁਰਦ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਹੈਤੀਆਈ ਗੁਰਦ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  
ਹੰਗਰੀਆਈ ਫੋਰਿਂਟ (HUF):
ਹੰਗਰੀਆਈ ਫੋਰਿਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ   ਹੰਗਰੀਆਈ ਫੋਰਿਂਟ ਨੂੰ ਯੂਰੋ   ਹੰਗਰੀਆਈ ਫੋਰਿਂਟ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਡਾਲਰ   ਹੰਗਰੀਆਈ ਫੋਰਿਂਟ ਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ   ਹੰਗਰੀਆਈ ਫੋਰਿਂਟ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ   ਹੰਗਰੀਆਈ ਫੋਰਿਂਟ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਯੈੱਨ  


ਕਰੰਸੀ ਪਰਿਵਰਤਕ, ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਦਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ