ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡ ਦੇ ਘੇਰੇ, ਘੇਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡ ਦੇ ਘੇਰੇ, ਘੇਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ,, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਰਤ.
a:   b:   c:   d:  

ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡ ਦੇ ਘੇਰੇ

ਟਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡ ਪੈਰਲਲ ਪਾਸੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਟਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡ ਦੇ ਠਿਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ convex ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਤ੍ਤਾ ਜ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ.
ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ: P=a+b+c+d,
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ, B, C, D - ਇੱਕ ਟਰੈਪੀਜ਼ੋਇਡ ਦੇ ਪਾਸੇ