ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਨੂੰ ਇੱਕ parallelogram ਦੇ ਘੇਰੇ, ਘੇਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਨੂੰ ਇੱਕ parallelogram ਦੇ ਘੇਰੇ, ਘੇਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ,, ਤੁਹਾਨੂੰ parallelogram ਦੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੇ parallelogram ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਰਤ.
a:   b:  

ਨੂੰ ਇੱਕ parallelogram ਦੇ ਘੇਰੇ

Parallelogram ਪੈਰਲਲ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ. ਨੂੰ ਇੱਕ parallelogram ਦੇ ਘੇਰੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ: P=2(a+b),
ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ, ਅ - ਇੱਕ parallelogram ਦੇ ਪਾਸੇ