ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਡਿੱਗ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ?

ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਅਗਲੇ ਗਿਰਾਵਟ (ਪਤਝੜ), ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਿੰਟ


ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈਪਤਝੜ ਜਦ ਤੱਕ 2021

37 ਦਿਨ 02 ਘੰਟੇ 13 ਮਿੰਟ 47 ਸਕਿੰਟ

01 ਸਤੰਬਰ 2021 - ਬੁੱਧਵਾਰ