ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਡਿੱਗ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ?

ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਅਗਲੇ ਗਿਰਾਵਟ (ਪਤਝੜ), ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਿੰਟ


ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈਪਤਝੜ ਜਦ ਤੱਕ 2023

162 ਦਿਨ 20 ਘੰਟੇ 47 ਮਿੰਟ 54 ਸਕਿੰਟ

01 ਸਤੰਬਰ 2023 - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ