ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ
 
ਮਨਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹਟਾਓ

ਡਿੱਗ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ?

ਟਾਈਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਸਕਿੰਟ ਅਗਲੇ ਗਿਰਾਵਟ (ਪਤਝੜ), ਜਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਿੰਟ


ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਹੈਪਤਝੜ ਜਦ ਤੱਕ 2024

141 ਦਿਨ 03 ਘੰਟੇ 36 ਮਿੰਟ 37 ਸਕਿੰਟ

01 ਸਤੰਬਰ 2024 - ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ